• iniciar sesión
    Escriba o seu nome de usuario Enerxía para medrar.
    Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
  • rexistro

Os recursos educativos da Escola de Alimentación inclúen unha coidada selección de libros, contos, xogos, apps, vídeos, cómics, xogos interactivos e infografías para traballar a alimentación saudable e o fomento do deporte cos escolares, dende a educación infantil ata o bacharelato.

Este material externo, dispoñible na web, proporciónalles aos profesores e educadores novos recursos periódicos escollidos polo equipo da Escola, co fin de lles transmitir a importancia dunha vida sa aos seus alumnos e alumnas, do xeito máis divertido e didáctico.

O enigma da nutrición

  • O enigma da nutrición
  • El enigma de la nutrición - inicio
  • El enigma de la nutrición - pantalla
Idioma do recurso: 
Castelán
Descrición:

Introdución:

 

  • Eran as catro da madrugada cando me chamaron...  algo pasara no museo da cidade e sospeito que nada bo...

Un ladrón entrara no museo burlando todos os sistemas de seguridade e o peor, modificando a clave secreta da cámara acoirazada, onde estaban as obras máis importantes do museo.

  • Por sorte collérono a tempo, non conseguiu levar nada, aínda que fuxiu deixándonos un agasallo.  Modificou a clave secreta, non hai forma de entrar no museo e non se pode estoupar a entrada porque estragaríanse todas as obras de arte.

Debemos atopar a clave secreta, por certo: son o detective Rodríguez, axúdasme a descifrar a clave?

 

Guía:

 

obxectivo do xogo programa é axudar o "Detective Rodríguez" a atopar a clave secreta que abre a cámara acoirazada do museo de Ciencias da cidade. Museo que acaba de sufrir un intento de roubo por un ladrón que, aínda que non puido roubar nada, si que modificou a clave de acceso á cámara.

Para conseguir as letras que forman a clave secreta o xogador debe superar con éxito as actividades que se propoñen nas diferentes seccións. As letras obtidas apuntaranse na ficha do xogador; Ficha imprimible que se empregará durante as diferentes sesións do xogo.

Cando se consigan todas as letras que compoñen a clave final o alumno realizará a "Avaliación final" que, se se supera con éxito, permitiralle ao neno/a ordenar de maneira axeitada as letras para así poder obter, "A CLAVE FINAL".

Cando o alumno consiga abrir a cámara acoirazada conseguirá ter acceso ao seu premio. O premio consiste na impresión dun diploma ao mellor detective.

Ese diploma serviralle para acceder á fase máis divertida do programa, aínda que non por iso a menos rigorosa e educativa, a "ZONA DE AMPLIACIÓN", onde o alumno poderá realizar diferentes xogos e actividades (xogos de memoria, sopas de letras, rápidos, etc.), mentres o resto dos nenos/as van rematando a actividade. Isto axuda a respectar os diferentes ritmos de traballo dos alumnos.

Como apoio ao material informático preséntanse documentos imprimibles (fichas de apoio, actividades de avaliación e fichas de Atención á Diversidade) na sección "Materiais Imprimibles" que se poderán usar como reforzo complementario ao presente xogo.

Tamén che pode interesar