• iniciar sessió
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • registre

Coneix Tix & Loy

Fitxa tècnica

Resum Sessió 1: 

Introducció “Energia per a créixer”
Presentació d’en Tix i la Loy.
Emplenar el qüestionari inicial.
Primeres conclusions.

Objectiu Específic: 
Promoure l’adquisició d’hàbits alimentaris i estils de vida saludables.
Fer reflexionar l’alumnat sobre els seus hàbits saludables.
Continguts: 
- Diferenciació entre hàbits de vida saludables i NO saludables.
Competències Bàsiques: 
Comunicació lingüística.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Aprendre a aprendre.