• iniciar sesión
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • rexistro

Coñece a Tix & Loy

Ficha técnica

Resumo Sesión 1: 

Introdución “Enerxía para medrar”.
Presentación de Tix e Loy.
Cubrir o cuestionario inicial.
Primeiras conclusións.

Obxectivo Específico: 
Promover a adquisición de hábitos alimentarios e estilos de vida saudables.
Facer reflexionar ao alumnado sobre os seus hábitos saudables.
Contidos: 
- Diferenciación entre hábitos de vida saudables e NON saudables.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Aprender a aprender.