• iniciar sesión
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • rexistro

A etiquetaxe nutricional e o semáforo nutricional

Ficha técnica

Resumo Sesión 4: 

Información sobre a etiquetaxe nutricional.
Información sobre o semáforo nutricional.
Actividade: “Indicamos os semáforos nutricionais”.
Actividade: “Imos comparar!”

Obxectivo Específico: 
Interpretar de xeito adecuado a etiquetaxe nutricional de diversos produtos.
Facilitar a toma de decisións á hora de mercar un produto, baseándose nunha dieta equilibrada.
Contidos: 
Semáforo nutricional.
A etiquetaxe nutricional.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Aprender a aprender.
Descargar