• iniciar sesión
    Escriba o seu nome de usuario Enerxía para medrar.
    Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
  • rexistro

A pirámide da alimentación saudable e os grupos de alimentos

  • Pirámide de alimentación saludable - Consumer
  • Pirámide de alimentación saludable - Consumer
  • Pirámide de alimentación saludable - Consumer

Ficha técnica

Resumo Sesión 2: 

Información sobre a importancia da alimentación.
Información sobre as consecuencias
dunha mala alimentación.
Actividades: dous textos de comprensión lectora.

Obxectivo Específico: 
Coñecer e comprender a pirámide da alimentación saudable e integrala na vida cotiá do alumnado.
Contidos: 
Grupos de alimentos.
A pirámide da alimentación saudable: como é unha dieta saudable.
Competencias Básicas: 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.
Competencia social e cidadá.
Competencia cultural e artística.
Descargar