• iniciar sessió
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • registre

Alimentació i hàbits saludables

Fitxa tècnica

Resum Sessió 3: 

Informació sobre la importància de l’alimentació.
Informació sobre les conseqüències d’una mala alimentació.
Activitats: 2 textos de comprensió lectora.

Objectiu Específic: 
Promoure l’adquisició d’hàbits alimentaris i estils de vida saludables.
Sensibilitzar l’alumnat de la importància d’una alimentació saludable.
Continguts: 
Beneficis de l’alimentació saludable.
Conseqüències de la mala alimentació.
Hàbits saludables.
Competències Bàsiques: 
Comunicació lingüística.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competències socials i cíviques.