• iniciar sessió
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • registre

El xef de la classe

Fitxa tècnica

Objectiu Específic: 
Vivenciar i experimentar noves activitats de la vida quotidiana.
Refermar i aplicar coneixements adquirits a l'aula.
Interioritzar hàbits saludables.
Fomentar l'autonomia i l'autoestima.
Competències Bàsiques: 
Aprendre a aprendre (AA)
Competències socials i cíviques (SC)
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor(IE)
Consciència i expressions culturals (CEC)