• iniciar sessió
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • registre

La piràmide de l'alimentació saludable i els grups d’aliments

Fitxa tècnica

Resum Sessió 2: 

Informació sobre la importància de l’alimentació.
Informació sobre les conseqüències
d’una mala alimentació.
Activitats: dos textos de comprensió lectora.

Objectiu Específic: 
Conèixer i comprendre la piràmide de l'alimentació saludable i integrar-la en la vida diària de l’alumnat.
Continguts: 
Grups d’aliments.
La piràmide de l'alimentació saludable: com és una dieta saludable.
Competències Bàsiques: 
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competències socials i cíviques.
Consciència i expressions culturals.
Descarregar