• iniciar sessió
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • registre

El xef de la classe

  • El chef de la clase
  • El chef de la clase
  • El chef de la clase

Fitxa tècnica

Resum Sessió 10: 

Informació sobre la importància d'elaborar un menú setmanal i els seus beneficis.
Joc interactiu per a elaborar un menú setmanal equilibrat.

Objectiu Específic: 
Aprendre a planificar una dieta equilibrada (basada en la piràmide alimentària) desenvolupant un menú setmanal.
Continguts: 
Competències Bàsiques: 
Competència en comunicació lingüística.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.
Competència per a aprendre a aprendre.
Competències socials i cíviques.
Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor.
Consciència i expressions culturals.
Descarregar